“Is dit goed werk, willen we zo met elkaar omgaan?”

Ik ben een belangstellende en loyale interim professional. Gericht op de organisatie en op de mensen. Ik bied medewerkers de uitdaging om een stap meer te zetten, elkaar op te zoeken, samen te werken en professionaliteit naar boven te halen. Dat vraagt van alle partijen om anders te kijken, soms zelfs opnieuw te kijken, grenzen te verleggen en te gaan voor excellentie.

Richard

Als ervaren onderwijsmanager heeft Richard aandacht voor het individu, maar is ook in staat om op onderdelen door te pakken en resultaatgericht te werk te gaan. Hij weet de juiste mensen bij elkaar te krijgen, samenwerking te stimuleren en zo draagvlak voor veranderingen te creëren. Hierbij legt hij de nadruk op verbinding tussen werkprocessen en medewerkers en creëert een cultuur van wederzijdse betrokkenheid en eigenaarschap

 

Branches

Onderwijs 

 

Werkveld

Interim-management

Verandertrajecten

Teamontwikkeling

Adviestrajecten

Onderwijsontwikkeling

Kwaliteitsverbetering