“Om koers te zetten moet je wel het anker lichten”

In organisaties zie ik vaak de wil om te veranderen, maar dan het liefst zonder afstand te nemen van het bekende. Toch is loslaten noodzakelijk: je moet het anker nu eenmaal lichten om in beweging te kunnen komen. Loslaten is ook onvoorwaardelijk: je doet het of niet. Er is geen middenweg. Wat wel helpt? Een goede regie op dit lastige proces.

Annette

Annette is een uitgesproken realist. Ze zoekt altijd de toegevoegde waarde van te ondernemen activiteiten en een heldere formulering van doelstellingen en opbrengsten. Plannen worden niet gemaakt om in de kast te belanden. Integendeel, met haar enthousiasme en kennis van zaken weet ze mensen mee te krijgen en blijvende resultaten neer te zetten. Verbinding met andere disciplines is voor haar van wezenlijk belang.

 

Branches
Onderwijs
Zakelijke dienstverlening
Financiële dienstverlening
Productie

 

Specialisaties
Verander- en reorganisatietrajecten

Proces (her)ontwerp
Project- en programmamanagement
Procesbegeleiding