ROC

Onlangs heeft een interim-manager zijn opdracht als vestigingsdirecteur bij ons ROC afgerond. Hij heeft bijna anderhalf jaar bij ons gefunctioneerd. In deze periode heeft hij, naast zijn reguliere directietaken, ook verantwoordelijkheid gedragen voor het op orde krijgen van de examenorganisatie en de kwaliteitszorg ter voorbereiding op een heronderzoek van de onderwijsinspectie. Met succes.

Ik heb de interimmanager (opnieuw) leren kennen als een resultaatgerichte directeur met een groot verbindend vermogen. Mocht u de komende tijd op zoek zijn naar een interimmanager dan kan ik hem en bureau Huizenga van der Brugge van harte aanbevelen. 

 

Voorzitter College van Bestuur

Mbo-instelling

'Een interim-manager van Huizenga van der Brugge heeft naar tevredenheid circa 14 maanden gewerkt als interim-directeur voor onze mbo-instelling.'

Naast de eindverantwoordelijkheid voor het mbo als geheel was de specifieke opdracht een traject van kwaliteitsverbetering in het kader van een heronderzoek van de Onderwijsinspectie. Het heronderzoek is met goede resultaten afgesloten. Ik heb de interim-manager leren kennen als een deskundige, evenwichtige en sociale persoonlijkheid die hoofd- en bijzaken goed weet te onderscheiden, stuurt op resultaten en daarbij immer mensgericht acteert.

 

Lid College van Bestuur

Hbo-instelling

'De interim-manager heeft toegevoegde waarde, omdat hij een zeer hoog kwaliteitsniveau heeft en relevante werkervaring. Hij deelt kennis en dus heb ik ook veel van hem geleerd.'

Een interim-manager van Huizenga van der Brugge heeft bij de Academie voor Management en Bestuur een veranderingsopdracht uitgevoerd. Het is bijzonder aangenaam om samen te werken, omdat de interim-manager:

  • zich de materie heel snel eigen maakt; 
  • zeer planmatig werkt en de voortgang zeer goed bewaakt; 
  • boven de materie staat en strategisch en tactisch opereert; 
  • door zijn stijl van handelen vertrouwen uitstraalt en dus meteen verbinding heeft met alle mensen waar hij mee gaat werken. 

 

Adjunct-directeur hbo

Mbo-instelling

'Als ik terug kijk naar de samenwerking met Huizenga van der Brugge, hebben zij met een snelkookpanformule eraan bijgedragen dat wij als unit het fundament hebben kunnen leggen waarop we de komende jaren ons beleid gaan bouwen (missie, visie, strategie).'

Nu een jaar verder, ligt er ook een duidelijk en werkbaar beleidsplan waarin ook prioriteiten zijn benoemd. Hun systeem van initiatieven, heeft ons in de benoeming van de prioriteiten, maar zeker ook in de uitwerking en implementatie daarvan, een handzaam instrument gegeven. De eerste set van initiatieven hebben we af en de tweede reeks is in gang gezet. We gebruiken dit ook in onze communicatie naar de medewerkers van de unit. 

 

We hebben tijdens de teamsessies de giraffe gekozen als symbool voor ons beleid, ‘wij gaan onze nek uitsteken’. De giraffe is inmiddels als symbool, zowel figuurlijk als ook letterlijk, zichtbaar geworden in de unit. Het uitwerkte beleid laat zien dat we er zijn! 

 

Directeur mbo

Mbo-instelling

'Een interim-manager van Huizenga van der Brugge heeft als interim HRM-directeur in korte tijd diepgaand inzicht vergaard in de structuren, relaties en strategische kwesties binnen het bedrijf'.'

Door zijn plannen te delen, maar wel koersvast te blijven met collega directies, weet hij draagvlak en actieve medewerking te verkrijgen. Zijn scherp analytisch vermogen helpt scenario's te schetsen bij veranderingen.

 

Lid College van Bestuur

Mbo-instelling

'Soms kom je van die mensen in of buiten je organisatie tegen van wie je denkt: "Die moeten vaker ingezet worden." Dat geldt voor het bureau Huizenga van der Brugge, interim-managers die in onze organisatie een zware klus hebben aangepakt.'

Als ik naar de resultaten van hun werk kijk, dan gun ik veel organisaties de mensgerichte en kordate aanpak van hen.

 

Voorzitter College van Bestuur