Interim-opdrachten binnen onderwijsorganisaties zijn ons op het lijf geschreven. Altijd op directie- en middenmanagementniveau.

 

We zijn trots op onze opdrachtgevers en de plezierige samenwerking die we met hen hebben. Samenwerking die in veel gevallen heeft geleid tot een relatie voor de lange termijn. Om u een indruk te geven van wat wij doen, vindt u hier enkele voorbeelden van opdrachten. Hier vindt u aanvullend een uitgebreider overzicht met klantcases.

 

Opdrachten

  

  • Transitiedirecteur, veranderprocessen implementeren

Mbo-instelling in de Randstad

Uitwerking en afronding van de doorgevoerde transitie waarborgen. Duidelijkheid scheppen en verfijnen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Sparringpartner voor het CvB. Het voeren van de dagelijkse leiding en aansturing. 

 

  • Directeur Onderwijs, veranderprocessen implementeren

Mbo-instelling in Midden-Nederland

Organisatie voorbereiden op het inspectiebezoek. Ondersteunen en stimuleren van professionalisering van managers. Uitbouwen en implementeren van nieuwe processen. Dagelijkse leiding geven aan het team.

 

  • Rector, inzet cultuuromslag

VO-instelling in de Randstad

Plan van aanpak voor veranderslag inzake cultuurverbetering opstellen. Bijdragen aan verdere professionalisering van de organisatie. Tot stand brengen van een verbetering van onderwijskwaliteit n.a.v. inspectierapport.

   

  • Afdelingsdirecteur, positionering afdeling

Grote mbo-instelling in de Randstad

Naast het geven van dagelijkse leiding aan het team, (mede) vormgeven van de visie m.b.t. de positionering en toekomst van de afdeling.

 

  • Clusterdirecteur, veranderprocessen begeleiden

Grote mbo-instelling in Oost-Nederland

Verbetering van de bedrijfsvoering, doorvoeren cultuurverandering, aansturen MT, vastgoedontwikkeling. Het voeren van de dagelijkse leiding/aansturing.

  

  • Directeur HR, begeleider veranderproces, sparringpartner

Midelgrote mbo-instelling in Randstad

De directeur begeleidt een veranderproces, schept duidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden en fungeert als sparringpartner van het college van Bestuur. Geeft tevens leiding aan de afdeling HR.    

 

Om u een uitgebreide toelichting te geven op wat wij doen, vindt u hier enkele voorbeelden van klantcases.