Visie en aanpak

 

Onderwijs is een van de belangrijke pijlers voor persoonlijke ontwikkeling én de ontwikkeling en welvaart van ons land. Wij werken vanuit het perspectief dat ieder individu op zijn of haar eigen wijze bijdraagt aan de ontwikkeling en kwaliteit daarvan. We gaan respectvol met iedereen om en hebben oog voor ieders kwaliteit en capaciteit.

  

Dit betekent in de praktijk dat we medewerkers  in een vroeg stadium betrekken bij wat er speelt. Zo zijn zij medeverantwoordelijk voor het oplossen van een probleem en worden zij mede-eigenaar van de oplossing en realisatie van de doelstellingen.  

 

Eigenaarschap is een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken, werken wij volgens de uitgangspunten belong, believe, behave en build.

 

Onze aanpak 

 

We zijn innovatief en resultaatgericht. En als het nodig is, bijvoorbeeld om een doorbraak te realiseren in het traject, passen wij onze aanpak aan. Wij bieden u dan ook maatwerk en geen standaardoplossing. Wij onderzoeken samen met u de vraagstelling en het probleem achter het probleem. Wij betrekken uw medewerkers bij het vinden van een oplossing. Van intake tot afronding geven we eerlijke feedback over de opdracht. 

 

1. Intake en opdrachtomschrijving

Een succesvolle uitvoering van uw opdracht start met een goede intake. Onder het motto ‘hoe concreter, hoe beter’ nemen wij de tijd om uw vraag scherp te verwoorden.

 

Met als doel een zo duidelijk mogelijke omschrijving van opdracht, doelstellingen en resultaatgebieden. Zo weet u zeker waar wij aan werken, welk deel van het traject onze verantwoordelijkheid is en welke resultaten u van ons mag verwachten.

 

 2. Uitvoering opdracht 

We starten meestal  met een analyse van de huidige situatie en de beleving van de medewerkers. Hiervoor kunnen verschillende middelen worden ingezet. Zoals diepte-interviews of groepsgesprekken. De conclusies en aanbevelingen worden vervolgens met u besproken.  Als u zich kunt vinden in de door ons voorgestelde aanpak,  beginnen we met de  uitvoering. 

 

Voortgang en kwaliteit 

Wij houden u steeds op de hoogte van de voortgang en kwaliteit van de opdracht. Bijvoorbeeld door tussentijds resultaten op te leveren. Door die af te zetten tegen de uiteindelijke resultaten, kunnen we samen vervolgstappen vaststellen en eventueel de gekozen aanpak aanpassen.

 

3. Afronding en overdracht

Onze opdracht is geslaagd als de doelstellingen binnen de afgesproken termijn zijn gerealiseerd én door uw medewerkers en uw organisatie eigen zijn gemaakt.

 

Belangrijke beslissingen en afspraken worden vastgelegd zodat de  organisatie kan dan voortbouwen op de ingezette koers. De opdracht wordt afgesloten met een afrondend, evaluerend gesprek.  

 

Naar de contactgegevens.


“Het moeilijkste van leren is afleren.”

Cock van der Brugge

Lees meer over Cock