“Niets is op zichzelf staand, alles hangt met alles samen”

Als ervaren onderwijsleider en -veranderaar geloof ik in het opleiden van jongeren op de werkplek. Mensen kunnen altijd meer dan je denkt, maar vertrouwen in en het benutten van de capaciteiten van medewerkers worden vaak onderschat. Vanuit mijn focus op het resultaat, en het telkens verwoorden van de gedeelde visie, weet ik medewerkers in de juiste stand te krijgen.

Bert

Bert gelooft in verbinding, is een teamspeler en schuwt het niet om zijn visie kenbaar te maken. Door zijn ervaring als interim-manager is Bert in staat zich snel een situatie eigen te maken,  ‘doorkijken’ noemt hij dat. Zijn expertise komt het beste tot zijn recht als er concrete resultaten moeten worden gerealiseerd of een vergezicht moet worden gedefinieerd. Op coachende manier stuurt hij op gedragsverandering. Bert is tevens in staat om naast strategisch advies ook hands-on en pragmatisch aan de slag te gaan met het verbeteren van het onderwijsproces of de kwaliteitsborging.  

 

Werkveld

Verandertrajecten

Adviestrajecten

Onderwijsontwikkeling

Kwaliteitsverbetering

Teamontwikkeling

Coaching