Blog nr 1 20211

Als alles verandert

Veranderbereidheid; een kreet die vaak binnen verandermanagement wordt gebruikt. Eenvoudig gezegd betekent dit ‘de mate waarin mensen bereid zijn om mee te gaan in veranderingen’.  Organisatieontwikkelaars hebben geleerd dat je die bereidheid eerst moet zien aan te wakkeren, anders kun je de verandering wel vergeten. 

 

schema blogZelf hanteer ik vaak het schema zoals hiernaast weergegeven. Als er nu een acuut probleem is, bijvoorbeeld ‘we draaien verlies’, dan is het niet zo moeilijk om mensen mee te krijgen in de bereidheid om te veranderen. Als er in de toekomst een probleem wordt verwacht, is het al moeilijker. Hoe verder consequenties in de toekomst liggen, hoe lager de veranderbereidheid. Het probleem wordt niet als acuut gezien, maar is wel een kans om iets te verbeteren. Toch is het dan moeilijk om een urgentiebesef te creëren. Zeker als de kans vooral wordt gezien door mensen bovenin een organisatie.

 

In deze coronatijd zijn deze verschillen en processen mooi zichtbaar. In het begin waren we in de modus ‘als we niets doen, lopen we de kans dat ’, en er gebeurde niets. Toen eenmaal het aantal besmettingen toenam, ontstond er enig urgentiebesef. Vanaf het moment dat de beelden van patiënten op de IC op tv verschenen, was het urgentiebesef direct hoog en was er veel begrip voor de maatregelen die werden aangekondigd.

In de tweede golf kregen meer mensen het gevoel dat zij zelf geen probleem hadden. De besmettingen betroffen vooral ouderen en zieken. Dus, ík heb geen probleem. We zagen meer  weerstand ontstaan tegen de maatregelen.

 

De Engelse variant die nu in ons land verschijnt, wordt vergezeld van beelden over files met ambulances en zelf een noodmortuarium. In de straatinterviews zegt bijna iedereen het belang van een avondklok en voorzetting van de lockdown te begrijpen. De bereidheid tot het nemen van extra maatregelen is zeer groot.

 

Praatprogramma’s bevatten veel concrete lessen voor veranderaars en organisatieontwikkelaars, we krijgen een mooi inkijkje in de veranderbereid. Je luistert dan niet per se naar de inhoud, maar let op de processen. Nu we toch meer thuis zitten, is het kijken van talkshows dus eigenlijk een manier om te blijven leren en veranderen!

 

Cock van der Brugge

Interim-manager/managing partner

 

Blog nr 1 2021

 

 

 

 

 Deze pagina delen:  Andere nieuwsberichten