“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Als je wilt dat er iets gaat veranderen, moet je het wel zelf ook anders aanpakken. Veel mensen tappen steeds uit hetzelfde vaatje, gaan hooguit nog harder werken om zaken voor elkaar te krijgen. De kracht zit ‘em er vaak in om juist een keer heel wat anders te doen.

Cock van der Brugge

Cock voelt zich vooral thuis in een omgeving waar veranderingen nodig zijn. Veranderen is voor hem ontwikkelen: het functioneren van de mensen en de organisatie als geheel op een hoger plan krijgen. Kenmerkend voor zijn aanpak is dat hij zich snel een situatie eigen kan maken en het probleem achter het probleem helder op tafel kan krijgen. Op een natuurlijke manier is Cock in staat mensen te betrekken bij het bedenken van een oplossing en het realiseren van resultaten.

 

Branches

Onderwijs
Overheid (provincies)

Semioverheid
Gezondheidszorg

ICT

 

Werkveld

Interim-management
Project- en programmamanagement
Verandermanagement
Crisismanagement
Revitaliseren van organisaties

Teamontwikkeling en teambuilding

Procesbegeleiding

Coaching

Training 

 

Kern Kwadranten Trainer logo copy  logo PD1