“Veranderen begint bij verlangen naar de zee”

Een Franse schrijver zei al dat je voor de bouw van een schip niet direct het werk moet gaan verdelen, maar eerst bij mensen het verlangen naar de zee moet wakker maken. In mijn werk zie ik dat ook. Het succes van een verandering zit hem niet in stappenplannen, maar in het nastreven van een gezamenlijke ambitie. Is dat gelukt, dan smaakt dat vanzelf naar meer.

Corrie

Veranderen en pionieren is waar Corrie van houdt. Ze is een strategisch leider die de kunst van het veranderen van binnen en buiten kent. Ze is een doelgerichte en besluitvaardige doorpakker. De mensen die het moeten doen, verliest ze daarbij niet uit het oog. Sterker nog, ze stimuleert hen om grenzen te verleggen. Ze doorziet de verschillende belangen en weet te midden daarvan koers te houden.

 

Branches
Onderwijs (vo, mbo, hbo)
Welzijn

 

Specialisaties
Reorganisaties

Crisismanagement

Verandertrajecten

Teamontwikkeling