Klantcases

Om u een uitgebreide toelichting te geven van wat wij doen, vindt u hier enkele voorbeelden van klantcases.

 

Onderwijsdirecteur

Voortzetting van het onderwijsproces en gelijktijdig werken aan de verbetering van de professionaliteit, cultuur en kwaliteit binnen het college. Met het vertrek van de zittende directeur werd Huizenga van der Brugge gevraagd om deze functie tijdelijk op zich te nemen. 

 

Samen met het team is er gedurende een jaar aan de hand van een verbeterplan krachtig gewerkt aan kwaliteitsborging en examinering. Vanuit de inhoud is het vraagstuk rondom professionaliteit en cultuur aan de orde gesteld. Tijdens dit proces groeide het draagvlak en de intrinsieke motivatie voor verandering en professionalisering onder de medewerkers.  

 

Programmadirecteur

Realisatie van een solide en financieel gezonde organisatorische eenheid. Dat was de opdracht van het College van Bestuur van een ROC. 

 

Kenmerkend voor de problemen bij de opdrachtgever waren verstoorde machtsverhoudingen, een instabiel management en weinig samenhang in de processen op administratief en financieel gebied. 

Samen met de directie analyseerde wij de situatie en lanceerden een plan van aanpak. Huizenga van der Brugge was tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van dit verbetertraject en leverde een tijdelijke directeur. 

 

In het verbetertraject werden vijf hoofdlijnen van de gewenste verbetering vastgelegd. De resultaten werden scherp benoemd, inclusief een strak tijdpad. Het traject resulteerde in het herstel van onderling vertrouwen en verbetering van de werksfeer. De financiën en administratieve processen zijn op orde gebracht en de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen.

 

Projectdirecteur ontwikkeling en inrichting organisatie

Met de ontwikkeling van een nieuwe strategie was de vraag van het College van Bestuur om te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw organisatieontwerp,  besturingsmodel en functiebouwwerk.

 

Diverse lagen uit de organisatie hebben geparticipeerd in ontwikkelteams. Er is een reorganisatieplan geschreven en er is met succes uitvoering gegeven aan de implementatie van het nieuwe organisatiemodel.

 

Directeur HRM

 

De opdracht was om de afdeling HRM te professionaliseren en opnieuw in te richten, naast de reguliere directietaken. 

 

Aanleiding was ontevredenheid over de service, professionaliteit en onduidelijkheid over de plaats van HRM in de organisatie. De interim-manager heeft de afdeling ingericht in expertisegebieden met voor alle HRM-medewerkers een duidelijke taak- en werkverdeling en voor de afnemers herkenbare expertises. 

 

Zowel de operationele als beleidsmatige kant is verbeterd en de servicegerichtheid is vergroot, waardoor de afdeling HRM dichter bij de interne klant staat. Tevens is de afdeling personeels- en salarisadministratie geïntegreerd met de afdeling HRM. 

 

Saneren in het onderwijs

Een werkmaatschappij van een ROC begaf zich op de vrije markt met diagnose- en re-integratieproducten voor volwassenen met een relatief grote achterstand tot de arbeidsmarkt.

 

Door zowel interne als externe omstandigheden was de organisatie niet succesvol en leed ze verlies. Huizenga Van der Brugge leverde een interim-manager om de problemen op te lossen.

 

Er werd gestart met het opstellen van een strategische notitie. De problemen werden in de tijd geplaatst, alternatieven en consequenties werden besproken en er is een concreet voorstel gedaan om de problemen op te lossen. Met goedkeuring van de MR en de vakbonden werd het plan succesvol uitgevoerd. Respectvol en doelgericht handelen was hierbij het credo.

 

Terug naar opdrachten.

 « Terug