Kheur Guney betekent 'Huis van Kinderen'

Dit project, opgericht door Eliakim en Denise Koté, richt zich op de straatkinderen in Burkina Faso, een van de armste landen in Afrika. Kheur Guney geeft kinderen en jongeren crisishulp, voedselhulp en onderwijs. Het tehuis staat in de buurt van de hoofdstad Ouagadougou.

 

Wij, als bureau in het onderwijs, steunen dit project al enkele jaren met een jaarlijkse gift, omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs en een eerlijke kans in het leven. In 2000 startte dit project met de zorg voor 6 kinderen. Inmiddels kan aan ruim 150 kinderen voedselhulp worden geboden en wonen er 20 kinderen permanent.

 

 

'De straat heeft geen kinderen, het zijn ‘onze’ kinderen'

Eliakim en Denise Koté

  

 Burkina Faso website copy1

 

Sinds 2012 is dankzij dit project al een complete basisschool opgericht. Momenteel wordt hard gewerkt om ook een vervolgopleiding te kunnen bieden. Die bestaat uit een Technische school, waarbij de jongeren een vakopleiding kunnen volgen tot agrariër, elektricien of timmerman.

 

Onderwijs is ook in Burkina Faso essentieel om een goede toekomst te kunnen opbouwen. Wij zijn dankbaar dat wij in de gelegenheid zijn om een steentje te kunnen bijdragen. Kheur Guney kan giften heel goed gebruiken.

 

Wil je meer weten over dit project ga dan naar: www.huisvankinderen.nl« Terug