schoolverlaters

Meer jongeren zonder diploma van school

Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. Het aantal zogenoemde voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) is in vorig schooljaargestegen naar 26.894.

 

In totaal zijn er ruim 1000 schoolverlaters bij gekomen ten opzichte van het schooljaar ervoor. De jongeren zijn van school gegaan zonder een startkwalificatie, dat is een havodiploma, een vwo-diploma of een diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4.

 

Uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat vooral jongeren op een mbo met school stoppen. Dit komt, zeggen gemeenten en scholen, omdat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt of omdat er een "aantrekkelijke arbeidsmarkt" is. Ook spreekt de minister over "toenemende multi-problematiek" onder jongeren.

 

Het kabinet wil het aantal voortijdig schoolverlaters over vier jaar, in 2024, naar 20.000 terugbrengen. Om dat doel te bereiken zijn er allerlei maatregelen genomen, zoals het inzetten van coaches, speciale klassen voor jongeren die twijfelen over hun studiekeuze en extra begeleiding voor overbelaste en kwetsbare jongeren.

Bron: Nos.nl, complete artikelDeze pagina delen:  Andere nieuwsberichten