Uitgangspunten

Belong – de kracht van diversiteit

Wij betrekken medewerkers bij het vinden van een oplossing. Zo worden ze onderdeel van die oplossing en voelen ze zich medeverantwoordelijk voor het resultaat. In individuele gesprekken onderzoeken we de vaardigheden en ambities van uw medewerkers. Ook bespreken we wat zij zien als oorzaken en mogelijke oplossingen. Geen oeverloos gepraat, maar indringende, effectieve gesprekken die snel tot resultaat leiden. 

 

Believe – intrinsieke motivatie

Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun mening telt, krijgen ze ook meer vertrouwen in de gekozen oplossingsrichting. Zij gaan erin geloven, raken gemotiveerd van binnenuit. Er ontstaat draagvlak voor de gewenste veranderingen.

 

Behave – gedrag, handelen

Medewerkers die geloven dat de gekozen oplossingsrichting de juiste is, willen er vaak ook een actieve bijdrage aan leveren. Benut dat enthousiasme, laat uw medewerkers voelen dat u vertrouwen in ze heeft en geef ze verantwoordelijkheid. Wetend dat ze fouten mogen maken. Maar ook dat feedback geven en ontvangen erbij hoort. Bijvoorbeeld over afspraken, doelstellingen en resultaten. Over doen wat je zegt, en over samenwerken en initiatief nemen.

 

Build – performance management

Organisatie en medewerkers moeten samen bouwen aan een nieuwe structuur, cultuur en werkwijze. Een verandertraject is namelijk geen doel op zich. Het moet de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Wij helpen u keuzes te maken die ervoor zorgen dat de veranderingen blijvend zijn. Belong, believe en behave moeten worden verankerd in uw organisatie. Een garantie voor een gezonde bedrijfsvoering met medewerkers die plezier hebben in wat ze doenDeze pagina delen:  

« Terug