Verandering MBO

Wijzigingen mbo in 2021

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

Met de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 kunnen instellingen subsidie krijgen voor extra begeleiding van studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. Deze begeleiding is gericht op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van werk of doorgeleiding naar andere instanties die daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat deze subsidieregeling in de tweede helft van januari zal worden gepubliceerd en subsidie kan worden aangevraagd van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021. De verdere communicatie hierover volgt nog.

 

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.

Bron: Nationale onderwijsgids

 Deze pagina delen:  Andere nieuwsberichten